Nieuwsberichten

22 mei 2020

Hart onder de riem!

Het bestuur heeft gemeend met een mooie bos bloemen onze mantelzorgende leden een hart onder riem te steken in deze zware tijd. Zij horen met de zorg voor hun naasten ook echt bij de grote helden van deze corona-tijd.

Een lid stuurde ons deze mooie foto als dank.

22 mei 2020

Leiden en Oegstgeest doen mee aan het traject In voor Mantelzorg thuis

Vanuit het mantelzorgakkoord Leiden en het Mantelzorgoverleg Oegstgeest gaan de partners in zorg en welzijn samenwerken in het landelijke verbetertraject In voor Mantelzorg. Het traject loopt van september 2019 t/m voorjaar 2021 en wordt begeleid door Movisie en Vilans.

Vanwege de Corona crisis kwam de werkgroep 14 mei 2020 digitaal bijeen via Zoom. Het overleg was er niet minder succesvol om. De lokale partijen hebben afgesproken wat ze met elkaar willen, namelijk “het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting bij mantelzorgers en vervolgens (indien nodig en gewenst) het regelen van opvolging, doorverwijzing of ondersteuning.”  Oftwel “Met betrokkenheid tijdig de juiste dingen doen.”

Dit is het kernthema waar in onze regio aan gewerkt gaat worden. De komende periode wordt dit kernthema’s uit gewerkt in een drietal experimenten met de volgende thema’s:

  • Het vinden van de mantelzorger op de juiste plek bijvoorbeeld op het werk.
  • Er komt een experiment met een ansichtkaart die leidinggevenden in hun team laten invullen en waarmee ze het gesprek over de combinatie mantelzorg en werk op gang moeten brengen.
  • De mantelzorger op een gedeelde eerste plaats. Deze groep ontwikkelde een 3-minuten check, te gebruiken door medewerkers van de zorgorganisaties in onze regio. Medewerkers testen deze uit bij 25 mantelzorgers.

Belangrijk is tot slot dat de werkgroep eest kijkt in onze regio wat er al is aan netwerken en hoe deze optimaler samen kunnen werken.

26 april 2020

Mantelzorgers mogen zich binnenkort testen op coronabesmetting

Op Skipr, een nieuwswebsite voor de zorg, stond deze week het bericht dat mantelzorgers binnenkort aanspraak zullen kunnen maken op het testen op besmetting met het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge volgens Skipr woensdag 22 april gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Op dit moment is de testcapaciteit 17.500 personen per dag, waarvan ongeveer 7000 mensen gebruikmaken. Het aantal mensen dat zich laat testen stijgt, omdat meer zorgpersoneel zich meldt en bovendien de groep die mogen testen volgende maand wordt uitgebreid met het onderwijzend personeel en medewerkers in de kinderopvang.  

“Mantelzorgers zouden de volgende groep zijn die in aanmerking komt voor een coronatest”, aldus De Jonge: “Ik hoop dat dat binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.” De verwachting is dat de maximumcapaciteit op termijn naar 29.000 testen per dag kan, maar de minister kan pas over enkele weken zeggen wanneer die maximumcapaciteit zal worden behaald. Het is nog altijd “spannend” of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor deze tests zullen zijn, aldus de minister.

19 april 2020

Minder inzet mantelzorg mogelijk, meer zorgen

De Landelijke Patiëntenfederatie heeft inmiddels al twee keer onderzoek gedaan naar de coronacrisis en gevolgen voor patiënten. Vrijdag 17 april werden de resultaten van de tweede meting openbaar.

In het tweede onderzoek is ook onderzoek gedaan onder patiënten naar de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorg die zij ontvangen. Deze is ook fors afgenomen of zelfs stop gezet. Een hoog percentage betrokken patiënten geeft aan dat zij hier nadelige gevolgen van ervaren en zich hierover zorgen maken. Klik hier als u het hele rapport (8 pagina’s) wilt lezen: Rapport Patiëntenfederatie

Interessant is ook te lezen hoe de mantelzorgers hier zelf mee omgaan. Vaak willen zij hun naaste wel meer zorg bieden, maar is het door de beperkende maatregelen niet mogelijk. Redacteur Enzo van Steenbergen schreef hierover in de NRC van zaterdag 18 april twee interessante artikelen. Klik hier voor deze artikelen. Artikel 1 en Artikel 2

5 april 2020

Mantelzorg onder druk door Corona

Voor de editie van NRC Handelsblad van donderdag 2 april 2020 schreef Carlijn Vis een interessant verhaal over de gevolgen van de corona-crisis voor ontvangers van mantelzorg. Hun netwerk van steun valt grotendeels weg, en nog meer druk op mantelzorgers die overblijven.

Lees meer: klik hier voor hele artikel

27 maart 2020

Uitstel ALV en ledenuitje

Tot haar grote spijt heeft het bestuur van de LVvM besloten om de ALV en ons jaarlijkse uitje voor leden uit te stellen. We hadden hiervoor 13 mei 2020 als datum geprikt, maar de ontwikkelingen rondom het corona-virus laten dit niet toe.

Ons streven is om later dit jaar de ALV en het ledenuitje alsnog te organiseren, waarschijnlijk na de zomer.

15 maart 2020

ALV en ledenuitje 2020

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het corona-virus, organiseert het bestuur van de LVvM op woensdag 13 mei 2020 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aansluitend, en dat is ook een mooie traditie, vindt het jaarlijkse uitje
voor onze leden plaats. Dit jaar bezoeken we met zijn allen het vernieuwde
Leidse museum De Lakenhal.

Onze leden ontvangen zo spoedig mogelijk per post meer informatie over de ALV en het ledenuitje.

Mantelzorger in Leiden, maar nog geen lid. Indien u alsnog lid wordt, kunt u nog gewoon mee op 13 mei!

20 december 2019

Nieuwjaarsinloop van de LVvM

Woensdag 8 januari 2020 organiseert het bestuur van de LVvM voor de leden, mantelzorgers en andere belangstellenden een gezellige Nieuwjaarsinloop. Kom langs voor een gezellig praatje en een drankje.  

Dit jaar is de inloop extra speciaal! Een aantal leden van de toneelvereniging Litteris Sacrum speelt fragmenten uit de fanmail van de Zangeres Zonder Naam. Deze Leidse icoon van het levenslied zou in 2019 100 jaar zijn geworden.

Alle reden om dus langs te komen. U bent woensdag 8 januari welkom vanaf 16:00. En neem gerust iemand mee.

15 september 2019

Dag van de mantelzorg 2019

Van donderdag 6 tot en met zaterdag 9 november organiseren de
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude allerlei leuke activiteiten voor mantelzorgers. Dit als blijk van waardering voor hun inzet voor hun naasten.

Voor de activiteiten moeten mantelzorgers zich wel aanmelden via EVA. Dat kan via https://wijzijneva.nl/voor-mantelzorgers/dag-van-de-mantelzorg.

Op website van EVA staat ook een overzicht van welke leuke activiteiten er allemaal georganiseerd worden.

18 augustus 2019

Nieuw mantelgroep dementie

Het Odensehuis Leo start in september weer met de mantelgroep.
De mantelgroep is er voor iedere naaste die geconfronteerd wordt met beginnende dementie.

Data zijn: 4 sept. 2 okt. 6 nov. en 4 dec.
Tijd : van 14.45 u. tot 15.45 uur

Rosmolen 28 te Leiden, Merenwijk t.o. AH

info@odensehuisleo.nl of 071-7074227